• Merkez :
    Kültür Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı No: 3/7 35220 Konak-İZMİR
  • Tel :
    +90 232 463 00 03
  • Mail :
    info@visnemadencilik.com

Sönmemiş Kireç (Kalsiyum Oksit); Yüksek saflıktaki kireç taşının paralel akışlı fırınlarımızda 900 – 1100 ° C ısıtılmasıyla elde edilen üründür.

sonmemis kirec 1

ÜRÜN BİLGİLERİ

Kullanım Alanları

Bazik Oksijen Ve Elektrik Ark Ocaklarında Cüruf Yapıcı Ve Kükürt , Fosfor, Silika Giderici, İkincil Rafinasyon da Pota Ocaklarında Kükürt Ve Fosfor Giderici olarak “Sönmemiş Kireç” kullanılmaktadır.

Alümina Üretiminde Boksitten Silisin Uzaklaştırılmasında “Bayer Prosesi”” Sönmemiş Kireç” Kullanılmaktadır.
Düşük Karbonlu Ferrokrom Üretiminde Cüruf Yapıcı Olarak “Sönmemiş Kireç” Kullanılmaktadır.

Kalsiyum Tuzları ; Kirecin Organik Veya İnorganik Asitlerle Reaksiyonu Neticesinde Çeşitli Kimyasalların ( Kalsiyum Fosfat( Mono,Di,Tri) ,Florit, Bromid, Ferrosiyanit Ve Nitrit. Kalsiyum Asetat, Stearate, Oleata, Tartrate, Lactate, Citrate, Benzoate Ve Glukonate ) Üretiminde “Sönmüş/Sönmemiş Kireç” Kullanılmaktadır.

Sülfat Prosesi; Sodyum Hidroksitin Rejenerasyonunda, “Sönmemiş Kireç”
Sülfit Prosesi; Kalsiyum Bisulfitin Üretiminde, “Sönmemiş Kireç”

PCC ; Dolgu Ve Kaplama Maddesi Olarak Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretiminde “Sönmemiş Kireç” Kullanılmaktadır.

Gaz Beton Üretiminde “ Sönmemiş Kireç “ Kullanılmaktadır.
Kalsiyum Silikat Tuğla (Sand-Lime Brick) Üretiminde “Sönmüş Veya Sönmemiş Kireç “ Kullanılmaktadır.

Evsel Atık Su Arıtma Tesislerinden Çıkan Çamurun Stabilizasyonunda Ve Gübreye Dönüştürülmesinde, Hayvansal Atıkların Stabilizasyonunda “ Sönmüş veya Sönmemiş Kireç” Kullanılır.

Tarım Topraklarında Ph Ayarlamada “Sönmüş Ve Sönmemiş Kireç” Kullanılmaktadır.

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI