• Merkez:
    Kültür Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı No: 3/7 35220 Konak-İZMİR
  • Tel :
    +90 232 463 00 03
  • Mail :
    info@visnemadencilik.com

SÖNMÜŞ KİREÇ (Ca(OH)₂)

Sönmüş Kireç (Kalsiyum Hidroksit ) ; Paralel akışlı fırınlarda üretilen kalsiyum oksit’in söndürme tesisinde su ile reaksiyona girmesi ile elde edilir.

sonmus kirec

Ürün Bilgileri

Kullanım Alanları

Kalsiyum Silikat Tuğla (Sand-Lime Brick) Üretiminde “Sönmüş Veya Sönmemiş Kireç “ Kullanılmaktadır.

Beton Blok Ve Elemanları Üretiminde Ürünün Sağlamlığını Arttırma da “Sönmüş Kireç” Kullanılmaktadır.

Harç Ve Sıva Yapımında Bağlayıcı Ve Sıvaya İşlenebilirlik Vermek İçin, Badana Olarak “ Sönmüş Ve Hamur Kireç” Kullanılmaktadır.

Atık Gaz Desülfirizasyon ; Yaş Ve Kuru Desülfirizasyon Yöntemi İle Baca Gazındaki Kükürt Dioksitin Temizlenmesinde “Kireç Sütü/ Sönmüş Toz Kireç “Kullanılır.

HCl Arıtma ; Evsel Atıkların İnsinerasyonunda Baca Gazlarında Bulunan HCl’in Temizlenmesinde “ Kireç Sütü/ Sönmüş Toz Kireç “ kullanılmaktadır.

Civa Arıtma ; Aktif Karbonla Birlikte Baca Gazlarında Ki Civanın Temizlenmesinde“ Sönmüş Toz Kireç “ Kullanılmaktadır.

Haddehanelerde Kayganlaştırıcı Olarak Ve Korozyonu Önlemek Üzere Nötralizasyon İçin “Sönmüş Toz Kireç “ Kullanılmaktadır.

Altın Ve Gümüşün Siyanürleme Yöntemi İle Kazanımında Ph Ayarlayıcısı Olarak “Sönmüş Kireç” Kullanılmaktadır.

Kalsiyum Hipoklorit ; Sönmüş Kireç Ve Klor Gazının Reaksiyonu İle Kalsiyum Hipoklorit Üretiminde Kullanılır.

Kalsiyum Tuzları ; Kirecin Organik Veya İnorganik Asitlerle Reaksiyonu Neticesinde Çeşitli Kimyasalların ( Kalsiyum Fosfat( Mono,Di,Tri) ,Florit, Bromid, Ferrosiyanit Ve Nitrit. Kalsiyum Asetat, Stearate, Oleata, Tartrate, Lactate, Citrate, Benzoate Ve Glukonate ) Üretiminde “Sönmüş/Sönmemiş Kireç” Kullanılmaktadır.

Şeker Kamışı / Pancarı ; PH Düzenleyici Ve Empürite Giderici Olarak “Sönmüş Kireç” Kullanılır.

Flotasyon; Bakır, Kurşun ,Çinko Gibi Cevherlerin Flotasyonun Da PH Ayarlayıcı Ve Pirit Bastırıcı Olarak “Sönmüş Toz Kireç” Kullanılmaktadır.

Kömür Biriketleme ; Melasın Bağlayıcı Olarak Kullanıldığı Kömür Biriketlerin De Sertleştirici Ve Aynı Zamanda Kükürt Sorbenti Olarak “ Sönmüş Toz Kireç” Kullanılmaktadır.

Yol Yapımında Killi Zeminlerin Stabilizasyonunda “Sönmüş Toz / Kireç Sütü “ Kullanılmaktadır.

Sıcak Asfaltta “Antistripping” Kimyasalı Olarak Asfaltın Dayanımını Arttırmada “Sönmüş Toz Kireç” Kullanılmaktadır.

Karbonat Sertliğinin Giderilmesinde ,Kireç/Soda Prosesinde Karbonat Sertliği Dışındaki Sertliğin Giderilmesinde “ sönmüş Kireç “ Kullanılmaktadır.

Asidik Suların Nötralleştirilmesinde, Alüminyum Ve Demir Tuzları İle Birlikte Suda Ki Katı Partiküllerin Çöktürülmesinde “ sönmüş Kireç “ Kullanılmaktadır.

Suyun Ph Değerinin Yükseltip Sudaki Bakteri Ve Bazı Virüsleri Yok Etmekte “ sönmüş Kireç “ Kullanılmaktadır.

Evsel Atık Suların Arıtmasında ,Alüminyum Ve Demir Tuzları İle Birlikte Katı Malzemelerin Çöktürülmesinde , Fosfor Ve Azotun Giderilmesinde “ sönmüş Kireç “ Kullanılmaktadır.

Endüstride, Asit İhtiva Eden Suların Nötralleşmesinde, Demir Krom Gibi Metal İyonlarının Çöktürülmesinde, Pancar Şekeri Fabrikalarında Proses Suyunun Berraklaştırılmasın da “Sönmüş Kireç “ Kullanılmaktadır.

Evsel Atık Su Arıtma Tesislerinden Çıkan Çamurun Stabilizasyonunda Ve Gübreye Dönüştürülmesinde, Hayvansal Atıkların Stabilizasyonunda “ Sönmüş veya Sönmemiş Kireç” Kullanılır.

Bakır, Kurşun, Çinko, Arsenik Gibi Metalleri İhtiva Eden Atıkların Stabilizasyonunda “Sönmüş Kireç “ Kullanılır.

Beyazlatma ; Kağıt Beyazlatma da Kullanılan Kalsiyum Hipokloritin Üretiminde “Kireç Sütü” Kullanılmaktadır.

Ürün Spesifikasyonları