• Merkez:
  Kültür Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı No: 3/7 35220 Konak-İZMİR
 • Tel :
  +90 232 463 00 03
 • Mail :
  info@visnemadencilik.com
 • Müşteri memnuniyetini önemseyerek, sürekliliği sağlamayı
 • Yenilikçi uygulamalar ile şirket performansı ve üretimin verimliliğini artırmayı
 • Gerçekleştireceğimiz tüm faaliyetlerde kaliteli üretim ve hizmet sunmayı
 • Gerekli yasak mevzuatlara uyum içinde olmayı
 • Faaliyetlerimiz sonucunda çevreye oluşabilecek olumsuz etkileri azaltmayı, kontrol altına almayı ve önlemeyi
 • Atıkların geri dönüştürülmesini ve geri dönüşümü olmayan atıkların bertaraf edilmesini sağlayacağımızı
 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi
 • Sağlık – Emniyet – Çevre konularında sürekli iyileştirmeyi
 • Faaliyetlerimize bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamayı
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve uygulamayı
 • Çalışanlarımızın gelişimini desteklemeyi
 • Entegre Yönetim Sistemi performansımızı çalışanlarımızın katılımı ile sürekli geliştireceğimizi taahhüt ederiz.
eystr1