Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitemizde yer alan Çerez Politikası‘ndan ulaşabilirsiniz.

  • Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.  tarafından gerçekleştirilecek çalışma sırasında sözlü, yazılı veya dijital ortamda toplanan veya herhangi bir şekilde edinilen, katılımcılara ve velilerine ait ad, soyad vb. gibi tüm kişisel bilgi ve ​içerikler Gizli Bilgi (kısaca Bilgi) tanımına girmektedir.
  • Müşterilerimizin  faaliyetimizle ilgili  zorunlu olan ve ihtiyaç duyulan tüm bilgiler, katılımcılardan temin edilecek; sadece  Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş  in hizmet faaliyetleri kapsamında kullanılacaktır.
  • Bilgiler, yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarıyla korunmakta; kullanıcı bilgilerine yetkisiz erişimlerin engellenmesi için gerekli her türlü güvenlik önlemi alınmaktadır.
  • Hizmetlerimizin ifası esnasında  müşteriden  alınan ad, soyad, vb. bilgiler, Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından alınmaktadır ve aşağıdaki durumlar haricinde üçüncü kişilere açıklanmayacaktır;
  1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,
  2. Yetkili idari ve adli otorite tarafından yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
  3. Kanunen yetkili bulunan kurum ve kuruluşlarca talep edilmesi durumunda, bu bilgiler yetkililere iletilecektir.​