Kalsiyum Hidroksit

Sönmüş Kireç (Kalsiyum Hidroksit); Paralel akışlı fırınlarda üretilen kalsiyum oksit’in söndürme tesisinde su ile reaksiyona girmesi ile elde edilir.

SÖNMÜŞ CL80 S / İNŞAAT KİRECİ

SÖNMÜŞ CL90 S / SANAYİ KİRECİ

Kullanım Alanları

Kalsiyum Silikat Tuğla (Sand-Lime Brick) üretiminde “Sönmüş Veya Sönmemiş Kireç “ kullanılmaktadır.
Beton Blok Ve elemanları üretiminde ürünün sağlamlığını arttırma da “Sönmüş Kireç” kullanılmaktadır.
Harç Ve sıva yapımında bağlayıcı ve sıvaya işlenebilirlik vermek için, badana olarak “ Sönmüş Ve Hamur Kireç” kullanılmaktadır.
Atık Gaz Desülfirizasyon ; Yaş Ve Kuru Desülfirizasyon Yöntemi İle Baca Gazındaki Kükürt Dioksitin Temizlenmesinde “Kireç Sütü/ Sönmüş Toz Kireç “Kullanılır.
HCl Arıtma ; Evsel Atıkların İnsinerasyonunda Baca Gazlarında Bulunan HCl’in Temizlenmesinde “ Kireç Sütü/ Sönmüş Toz Kireç “ kullanılmaktadır.
Civa Arıtma ; Aktif Karbonla Birlikte Baca Gazlarında Ki Civanın Temizlenmesinde“ Sönmüş Toz Kireç “ Kullanılmaktadır.
Haddehanelerde Kayganlaştırıcı Olarak Ve Korozyonu Önlemek Üzere Nötralizasyon İçin “Sönmüş Toz Kireç “ Kullanılmaktadır.
Altın Ve Gümüşün Siyanürleme Yöntemi İle Kazanımında Ph Ayarlayıcısı Olarak “Sönmüş Kireç” Kullanılmaktadır.
Kalsiyum Hipoklorit ; Sönmüş Kireç Ve Klor Gazının Reaksiyonu İle Kalsiyum Hipoklorit Üretiminde Kullanılır.
Kalsiyum Tuzları ; Kirecin Organik Veya İnorganik Asitlerle Reaksiyonu Neticesinde Çeşitli Kimyasalların ( Kalsiyum Fosfat( Mono,Di,Tri) ,Florit, Bromid, Ferrosiyanit Ve Nitrit. Kalsiyum Asetat, Stearate, Oleata, Tartrate, Lactate, Citrate, Benzoate Ve Glukonate ) Üretiminde “Sönmüş/Sönmemiş Kireç” Kullanılmaktadır.
Şeker Kamışı / Pancarı ; PH Düzenleyici Ve Empürite Giderici Olarak “Sönmüş Kireç” Kullanılır.
Flotasyon; Bakır, Kurşun ,Çinko Gibi Cevherlerin Flotasyonun Da PH Ayarlayıcı Ve Pirit Bastırıcı Olarak “Sönmüş Toz Kireç” Kullanılmaktadır.
Kömür Biriketleme ; Melasın Bağlayıcı Olarak Kullanıldığı Kömür Biriketlerin De Sertleştirici Ve Aynı Zamanda Kükürt Sorbenti Olarak “ Sönmüş Toz Kireç” Kullanılmaktadır.
Yol Yapımında Killi Zeminlerin Stabilizasyonunda “Sönmüş Toz / Kireç Sütü “ Kullanılmaktadır.
Sıcak Asfaltta “Antistripping” Kimyasalı Olarak Asfaltın Dayanımını Arttırmada “Sönmüş Toz Kireç” Kullanılmaktadır.
Karbonat Sertliğinin Giderilmesinde ,Kireç/Soda Prosesinde Karbonat Sertliği Dışındaki Sertliğin Giderilmesinde “ sönmüş Kireç “ Kullanılmaktadır.
Asidik Suların Nötralleştirilmesinde, Alüminyum Ve Demir Tuzları İle Birlikte Suda Ki Katı Partiküllerin Çöktürülmesinde “ sönmüş Kireç “ Kullanılmaktadır.
Suyun Ph Değerinin Yükseltip Sudaki Bakteri Ve Bazı Virüsleri Yok Etmekte “ sönmüş Kireç “ Kullanılmaktadır.
Evsel Atık Suların Arıtmasında ,Alüminyum Ve Demir Tuzları İle Birlikte Katı Malzemelerin Çöktürülmesinde , Fosfor Ve Azotun Giderilmesinde “ sönmüş Kireç “ Kullanılmaktadır.
Endüstride, Asit İhtiva Eden Suların Nötralleşmesinde, Demir Krom Gibi Metal İyonlarının Çöktürülmesinde, Pancar Şekeri Fabrikalarında Proses Suyunun Berraklaştırılmasın da “Sönmüş Kireç “ Kullanılmaktadır.
Evsel Atık Su Arıtma Tesislerinden Çıkan Çamurun Stabilizasyonunda Ve Gübreye Dönüştürülmesinde, Hayvansal Atıkların Stabilizasyonunda “ Sönmüş veya Sönmemiş Kireç” Kullanılır.
Bakır, Kurşun, Çinko, Arsenik Gibi Metalleri İhtiva Eden Atıkların Stabilizasyonunda “Sönmüş Kireç “ Kullanılır.
Beyazlatma ; Kağıt Beyazlatma da Kullanılan Kalsiyum Hipokloritin Üretiminde “Kireç Sütü” Kullanılmaktadır.

Ambalaj Çeşitleri

Ürünlerimiz torba, silobas ve bigbag ile sevk edilmektedir.